19.2.09

Tarkkaavaisuushäiriöinen tulevaisuutemme

The liberating effects of losing control - Väsyneenä keskustelu tuntuu suoremmalta ja autenttisemmalta, mutta väsyneenä ei tosin jaksa arvioida keskusteluja yhtä kriittisesti. Itsekontrollista irti päästäminen on vapauttavaa toisinaan, mutta ensin täytyy olla toimiva itsekontrolli, jotta voi päästää siitä irti, sekä turvallinen ympäristö tai luotettavia ihmisiä ympärillä ottamassa kiinni. Enkä tarkoita tässä alkoholia tai vastaavia aineita. Alkoholin nauttiminen on epätarkka ja epäterveellinen tapa päästää irti. Pikemminkin alkoholi estää irrottautumisesta täysipainoisesti nauttimisen ja antaa signaalin siitä, ettet ole oppinut kontrolloimaan irtiottoa suoraan vaan tarvitset alkoholista tehdyt apurattaat.

Digital Overload Is Frying Our Brains - Tulevaisuus kuuluu tarkkaavaisuushäiriöisille.
We are programmed to be interrupted. We get an adrenalin jolt when orienting to new stimuli: Our body actually rewards us for paying attention to the new. So in this very fast-paced world, it's easy and tempting to always react to the new thing. But when we live in a reactive way, we minimize our capacity to pursue goals. -- Interruptions are correlated with stress, and a cascade of stress hormones accompany that state of being. Stress, frustration and lowered creativity are pretty toxic. And there are studies showing how the environment shapes brain development in kids. But I can't say if attention fragmentation really rewires our brains. When you sit at a desk for six hours multitasking like a maniac, are you actually rewiring parts of your attention networks?

Puhuva kirjasto käsilaukussa
Lex Nokiaa ja Authors Guildin viisauksia miettiessä huomaa, että maailmassa vallitsee outo trendi: kaikki mikä haiskahtaa mielikuvissa siltä, että se voisi uhata jonkin asian myyntiä, halutaan nähdä laittomana.
Immaculate - Hans Alexander Husekleppin design-käsivarsiproteesi. Eikä kainalosauvojenkaan tarvitse olla epämuodikkaita.
"This is just the first step towards a revolution on how we perceive the sanity and insanity of the human body and the artifacts of illness."
Buying Experiences, Not Possessions, Leads To Greater Happiness
"We don't tend to get bored of happy memories like we do with a material object."
Yhteis- ja antiyhteismaan ongelmat
Antiyhteismaan ongelma on siitä pirullinen, että sen seuraukset ovat pitkälti näkymättömiä. Kun tekijänoikeudet tai patentit estävät jonkin teoksen synnyn, ovat teoksen tekijät ainoita jotka koskaan saavat tietää siitä, mitä tapahtui.

Ei kommentteja: