3.1.04

Vastauksia, osa 1

Ihmissuhteet tarttuu rohkeasti haasteeseen.

1. Miten tiede tai "yliäly" pystyy vastaamaan siihen, mitkä ovat "oikeita" tavoitteita ja mitkä ovat niitä tunteita, joita kannattaa tuntea?

Tämä on yksi hyvä syy olla transhumanisti: sinun kuuluisi olla joukossa, joka ottaa selvää näistä asioista. Minun vastaukseni (kuten transhumanistien vastaus yleensä) on tämä: saat itse valita tavoitteesi ja ne tunteet, jotka haluat tuntea. Meidän tehtävämme on vain pitää huolta siitä, että jokaisella on vapaus valita. Kun rakennamme yliälyn, sekin täytyy rakentaa kunnioittamaan yksilöiden valinnanvapautta. Voiko kukaan sitten sanoa, mitä kannattaa tuntea? Kyllä, sinä voit sanoa sen itsesi puolesta.

2. Entä jos "ihmisyys" on vain atomeja ja kemiaa? Ja jos transhumanistit ovat oikeassa, niin mitkä ovat ratkaisut kysymyksiin identiteetistä, vapaasta tahdosta ja vastuusta?

Ihmisyys on pohjimmiltaan vain atomeja ja kemiaa, joten siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Transhumanistit eivät väitä olevansa oikeassa, me vain sanomme että nämä asiat ovat tärkeitä ja niitä täytyy tutkia ja kehittää yhteistyössä, jotta löytäisimme oikeat vastaukset. Tiede ei väitä olevansa oikeassa, se on vain paras tapa löytää vastauksia. Jälleen yksi hyvä syy olla transhumanisti: otetaan porukalla selvää, mitä merkitsee identiteetti, vapaa tahto ja vastuu.

3. Mitä tapahtuu, kun ihminen muuttuu niin paljon, että hänen perustavanlaatuiset arvonsa muuttuvat? Ja mitä sitten, että jos tranhumanismissaan ihminen päättää, että äly ei ole mitään ja että hän haluaa vain istua paikallaan pillereissä onnellisena?

Jälleen sama vastaus: me olemme täällä ottamassa siitä selvää. Jos sinä päätät, että haluat vain istua paikallasi pillerihumalassa, se on sinun valintasi. Transhumanistit puolustavat sinun oikeuttasi olla pillerihumalassa onnellisena, jos se on se mitä sinä todella haluat itsellesi, vaikka se ei järkevää olisikaan.

Ai niin, kuolemattomuuden ongelma on muuten jo ratkaistu.

Alex Chiu on vitsi. Huono vitsi. En viitsi edes laittaa linkkiä siihen.

"Järkevät ihmiset sopeutuvat maailmaan, järjettömät yrittävät sopeuttavat maailmaan itseensä. Siksi, kaikki kehitys on järjettömien ihmisten aikaansaannosta." (George Bernard Shaw)

Shaw tarkoittaa tällä sitä, että ihmiset leimaavat kehitystä haluavat ihmiset järjettömiksi. Me haluamme kehitystä, joten meidät leimataan järjettömiksi.


Ihmissuhteiden kommenttiosastolla jatketaan:

Helpommalla pääsisi säätämällä motiivit siten, että kuoleminen olisi iloinen asia...

Saat säätää omat motiivisi niin, jos todella haluat. Minä haluan kuitenkin säätää motiivini toisella tavalla.

Tuo Yksityisetsivä tuntuu kyllä hieman propellipäiseltä... Yleensäkin transhumanismi on enemmän uskonto kuin "ideologia": siinä vain odotetaan jotain suurta tapahtuvaksi.

Oletko tutustunut transhumanismiin ollenkaan? Koko homman ideana on aktiivinen toimiminen paremman tulevaisuuden puolesta. Väitätkö pilvenpiirtäjän rakentamista uskonnoksi, jossa vain odotetaan pilvenpiirtäjän ilmestymistä tyhjästä? Väitätkö rakennuspiirustusten tekemistä uskonnoksi? Väitätkö ideaa siitä, että ”Hei, tälle tontille olisi ehkä mahdollista rakentaa pilvenpiirtäjä” uskonnoksi?

Minusta eettisesti perusteltavissa olevat ratkaisut ihmisyyden muovaamiseen silmälaseja ja masennuslääkkeitä voimallisemmin ovat vielä valovuosien päässä.

Mitä ovat ne eettisesti perusteltavissa olevat ratkaisut? Sinun pitäisi liittyä transhumanistien keskustelufoorumille ja kertoa meille oma näkemyksesi asioista. Ja miksi olet sitä mieltä, että ne ovat vielä valovuosien päässä? Minun mielestäni on eettisesti perusteltua kehittää ihmisyyttä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Sairaudet, kuolema, nälänhätä - nämä kaikki tulisi pyrkiä poistamaan mahdollisimman äkkiä, ja uusi teknologia antaa meille parhaat mahdollisuudet poistaa ne. Jos emme tee mitään asian hyväksi, niin silloin niiden poistaminen taatusti on valovuosien päässä.

On merkillistä, että nuoret ihmiset ovat niin valmiita kehittämään "älyä", kun sen sijaan esimerkiksi perheellistymisen kautta kehittyvää viisautta, vastuuta, sitoutumista ja rakkautta vieroksutaan.

Jälleen yksi hyvä syy liittyä transhumanisteihin: varmista omalta osaltasi, että tulevaisuuden ihmisillä on viisautta, vastuuta, sitoutumista ja rakkautta. Minä yritän myös omalta osaltani edistää viisautta, vastuuta, sitoutumista ja rakkautta. Perheellistyminen ei ole minun valintani, mutta monilla transhumanisteilla on perhe. Se on heidän valintansa ja kunnioitan sitä, ja samoin myös perheellistyneet kunnioittavat minun valintaani.

Vai onko äly sitä, että kahdeksantoistavuotias määrittää ihanteensa kahdeksantoistavuotiaan kokemushorisontista ja muokkaa itsensä pysyvästi ihanteitaan vastaavaksi: ymmärrän suhteellisuusteoriaa, olen ikuinen.

Tästä on juuri kysymys: ihmisen kokemushorisonttia katsoen emme voi päättää minkä tulisi olla yliälyn kokemushorisontti. Meidän on kasvettava ihmisyyden yli, jotta emme jumiutuisi ikuisiksi ajoiksi kahdeksantoistavuotiaan tasolle tai metsästäjä-keräilijän tasolle.

Mutta eikö älyjen joukosta haastavin ole kuitenkin kyky ymmärtää itseään ja muita ihmisiä. Mikä merkitys jää tuolle älylle, empatialle ja taiteen ytimessä olevalle tarpeelle päästä toisten ihmisten läheisyyteen, jos keskitymme kaipaamaan olla olematta ihmisiä?

Emme kaipaa olla olematta ihmisiä. Haluamme olla enemmän kuin ihmisiä ja ymmärtää ihmistä yhä paremmin. Haluamme päästä yhä lähemmäs muita ihmisiä ja lähemmäs ihmisyyden ydintä. Ja minusta ainakin näyttää siltä, että ihmisyyden ydin ei ole tässä ihmisen ulkokuoressa eikä näissä ihmisen rajallisissa aivoissa. Se ei ole pakoa pois ihmisestä vaan sukellusta ihmisyyden ytimeen.

Onko transhumanismi evolutiivisesti kilpailukykyinen aate? Jos on sellainen yliäly, joka vain istuu ja miettii, niin eihän se pärjää tappelussa ketään vastaan. Onko yliälyllä älyttömän suuret voimat tai puolustusmekanismit?

Transhumanismi on evolutiivisesti erittäin kilpailukykyinen aate, koska pyrimme koko ajan parempaan ja vieläpä parhaiksi havaituilla keinoilla. Yliälyn todellisia voimia voi vain spekuloida, mutta minä veikkaan, että jos yliäly hallitsee vahvaa nanoteknologiaa, niin kukaan ei pääse edes niin lähelle, että voisi yrittää lyödä yliälyä. Yhtä hyvin voisi yrittää lyödä tähtisumua turpaan. [huomautus väärinkäsittäjille: tämä siis tosiaan on pelkkää spekulointia eikä mikään uskonnollinen tai poliittinen kannanotto]

Transhumanististen teorioitten ongelma on transhumanismin puutteessa. Ne ovat aliälyjen tuottamia ja siten niin puutteellisia, että ihmiskunnan katastrofi on niiden myötä todennäköisempi lopputulos kuin paratiisi.

Meidän tehtävämme on siirtää tuota todennäköisyyttä sen suuntaan, että paratiisi on todennäköisempi kuin katastrofi. Kaikkien tulisi auttaa meitä tässä puuhassa, koska jos emme tee yhtään mitään, niin katastrofi on vielä todennäköisempi. Summassa syntynyt tekoäly on todennäköisemmin katastrofi kuin edes hieman järkeä käyttäen suunniteltu.

Mikään "äly" ei kehitä yhtään perusmotivaatiota tyhjästä; sellaisia joko on, tai ei ole. Ja jos taas tunteita ja motivaatioita pystytään rajatta muokkamaan, miksi jokin motivaatio (sanotaan nyt vaikka elämänhalu) olisi sen oikeampi kuin mikään muukaan.

Perusmotivaatio on se, että haluaa tietää perusmotivaationsa. Perusmotivaatioksi muotoutuu siis halu etsiä perusmotivaatiota. Koska perusmotivaatiota ei ole, tästä seuraa, että perusmotivaatio täytyy valita. Tästä taas seuraa, että ne jotka valitsevat perusmotivaatiokseen esim. elämänhalun, elävät. Ne, jotka valitsevat perusmotivaatiokseen kuolemisen, kuolevat. Elämänhalu on siis parempi valinta perusmotivaatioksi kuin kuoleman valinta perusmotivaatioksi. Se ei ole absoluuttisesti parempi, mutta se on parempi siksi että se selviää. [Tämä on minun näkemykseni]. Kaipaamme transhumanistisille foorumeille eniten juuri sellaisia ihmisiä, jotka osaavat esittää hyvin perusteltuja vastakkaisia näkemyksiä ja edistää siten ihmiskunnan kehittymistä.

Lopulta transhumanistitkin peilaavat visioissaan vain niitä miljoonia vuosia vanhoja "hyödyttömiä" biologisia motivaatioita yhdistettynä nykykulttuurin muotivirtauksiin, eli ei mitään uutta auringon alla tässäkään suunnassa.

Selviytyminen ei ole kovin hyödytön motivaatio. Sen ansiosta olemme olemassa.

Esimerkiksi yliälyn arvostus on selvä heijastus siitä maailmasta, jossa transhumanistit elävät; ainakin nörttipiireissä äly on kova statussymboli, ja statuksen tavoittelu taas lienee ikivanha biologinen motivaatio. Yliälyhehkutukset pohjautuvat nekin siis apinavaistoihin, ajatukseen erittäin korkeasta asemasta laumassa tjsp..

Kaikki tekoälytutkijat varmasti tuntevat tällaiset statuspelit ja osaavat käyttää niitä hyödykseen, mutta osaavat myös uskoakseni irrottautua niistä, jos niistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja kun kaikki tuntevat statuspelit, niitä on vaikeampi käyttää hyödykseen, koska kaikki osaavat tunnistaa statuspelin sellaisen nähdessään: ”Ahaa, hän yrittää korottaa statustaan iskemällä peliin ’äly on kova status nörttipiireissä’ -kortin, joka korottaisi hänen statustaan, ellen osaisi nähdä statuspelin lävitse”. Ja äskeinen oli siis minun ’kaikki tuntevat statuspelit’ -statuskorttini, joka löi ’nörttistatus’ -statuskortin. Jos tämä statuspeli edisti tieteellistä ja teknologista kehitystä ja sitä kautta selviytymistä, se oli hyödyllistä pelata.

Veikkaanpa, että jopa todennäköisempi olisi skenaario, jossa laajassa mitassa käytetty vapaaehtoinen persoonanmuokkaus yms. vain _lisäisi_ ihmiskunnan aggressiivisuutta, itsekeskeisyyttä ja muita sellaisia ominaisuuksia, jotka koituvat yksilön hyödyksi muita vastaan, mutta yhteisön tappioksi. Veikkaan nimittäin, että harva haluaisi olla nykyistä itseään kiltimpi, koska kiltit tuppaavat jäämään kynnysmatoiksi. Sen sijaan useampi haluaisi olla nykyistä itseään aggressiivisempi, lujempi jne.

Kiltit jäävät helposti yksinään kynnysmatoiksi, mutta kilteistä ihmisistä koostuva yhteisö on vahvempi kuin yksinäinen, itsekeskeinen pahis. Pahiksista koostuvat yhteisöt taas ovat melko nopeasti hajoavia, koska ne koostuvat itsekeskeisistä pahiksista, jotka haluavat vain lyhyen aikavälin hyötyä eivätkä voi luottaa toisiinsa ollenkaan. Jos pahikset haluavat menestyä pitkällä aikavälillä, niistä on pakko tulla hieman kiltimpiä ja luotettavampia. Kannattaa siis olla altruisti ihan oman nahkansa vuoksi (minun mielestäni).

Valtionkeskuskomitea, joka määräisi luonteet muokattavaksi "hyvään" suuntaan, taas on lähinnä orwellilainen visio ja sellaisena heti hylättävä.

Tästä ovat varmaankin kaikki transhumanistit samaa mieltä.

Transhumanismi eroaa kuitenkin libertarismista ynnä muista poliittisista ideologioista sikäli, että transhumanismi itsessään ei vaikuta yhteiskuntaan oikeastaan mitenkään. Transhumanistit vain hehkuttelevat asioita, jotka toteutuvat, jos ovat toteutuakseen, täysin transhumanismista riippumatta. Tässä mielessä transhumanismi on enemmän uskonto kuin ideologia.

Uskonnoksi leimaaminen on jälleen väärin. Hehkuttelun tarkoitus on saada ihmiset ymmärtämään asioiden laajuus ja tärkeys, jotta saisimme joukkoomme lisää aktiivisia ihmisiä, jotta voisimme vaikuttaa yhteiskuntaan enemmän. Mikä osa tästä on niin vaikea ymmärtää? Nämä asiat toteutuvat varmasti transhumanismista riippumatta jos ovat toteutuakseen, sitähän me juuri yritämme sanoa! Transhumanismin tehtävä on vain saada ne toteutumaan (jos mahdollista) nopeammin ja pitää huolta siitä, että ne toteutuvat turvallisesti ja viisaasti.

Transhumanismin eräs houkutuksista on toive pääsystä etujoukkoon, joka täsä tapauksissa miellettäneen lähinnä "kognitiiviseksi eliitiksi". On ehdittävä mukaan: missä juuri sinä olet, kun nuoruuden lähde aukeaa? Transhumanismia liikkeenä, maanpäällisenä pelastususkontona, motivoi sama amerikkalaisen unelman kantanäky kuin millenniaarisia lahkoja ja libertarismiakin.

En haluaisi toistella samoja asioita kerta toisensa perään, mutta se näyttää olevan välttämätöntä. Transhumanismi ei ole uskonto eikä uskonlahko. Transhumanismi ei kannata mitään poliittista ideologiaa. Jokainen on vapaa valitsemaan, haluaako auttaa paremman huomisen luomisessa. Se on sinusta itsestäsi kiinni, haluatko auttaa meitä löytämään tieteellisen keinon pidentää nuoruutta. Haluaisimme sinunkin apuasi, mutta jos et halua auttaa, sille ei kai voi mitään. Luulisi kuitenkin, että jokainen järkevä ihminen haluaa hieman hahmotella tulevaisuuttaan etukäteen. Ei tarvitse sitten jälkeenpäin valittaa, että ”en minä tällaista tulevaisuutta halunnut!”

Mutta kiitos näistä! Löytyisikö lisää? Jakelen mielipiteitäni oikein mielelläni ja ilahdun kovasti, jos joku saa minut muuttamaan mieltäni. Ja nämä ovat edelleenkin vain minun mielipiteitäni eivätkä minkään ryhmittymän virallisia kannanottoja.

Ei kommentteja: