21.11.03

Yksinään vai yhteisvoimin?

Normi on sääntö, ohje tai malli siitä, miten tulee käyttäytyä ja miten jokaisen odotetaan käyttäytyvän. Normit voivat olla myös käskyjä, kieltoja tai lupia. Kasvatus – opetus – ja oppimistapahtumassa normit ovat usein hiljaisia, kirjoittamattomia sopimuksia, joita sekä oppilaat että opettaja ovat sisäistäneet. Sosiaalisesti muotoutuvat tottumukset ovat vaikeasti muutettavia.

Perinteisen oppimisen normit:
- tee vain omat työsi
- huolehdi vain omista asioistasi
- älä välitä siitä mitä muut tekevät
- älä neuvo muita
- älä pyydä apua toisilta
- kiinnitä huomio vain siihen mitä opettaja tekee ja sanoo
- katso aina opettajaan päin luokassa
- ole hiljaa

Yhdessä oppimisen normit
- auta muita menestymään
- ole vastuussa itsesi lisäksi myös ryhmästäsi
- ota vastuu ryhmän tuotoksista, kerro muillekin ja kuuntele mitä muut sanovat
- kysy muiden mielipidettä
- pyydä toisilta apua
- keskustele ja anna kaikkien sanoa sanottavansa
- osallistu yhteiseen toimintaan, katsekontakti toisten kanssa
- ole aktiivinen, puhu

(Sahlberg, P. & Leppilampi, A. 1994. Yksinään vai yhteisvoimin?)

Ei kommentteja: